Chi tiết sản phẩm

FEATURES INCLUDE:

  • Complete breaker program
  • Frame size from 1000 A to 6300 A
  • Wide performance range
  • Breaking capacity up to 130 kA
  • Growing power demands
  • Optimum overload tripping system

Bảng chọn mã hàng tham khảo :

STT MÃ SẢN PHẨM DÒNG ĐM DÒNG CẮT
(kA)
MÁY CẮT KHÍ ACB( AIR CIRCUIT BREAKER)
ACB Fixed, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
1 AE630-SW 3P, 630A 65kA
2 AE1000-SW 3P, 1000A 65kA
3 AE1250-SW 3P, 1250A 65kA
4 AE1600-SW 3P, 1600A 65kA
5 AE2000-SWA 3P, 2000A 65kA
6 AE2000-SW 3P, 2000A 85kA
7 AE2500-SW 3P, 2500A 85kA
8 AE3200-SW 3P, 3200A 85kA
9 AE4000-SWA 3P, 4000A 85kA
10 AE4000-SW 3P,  4000A 130kA
11 AE5000-SW 3P, 5000A 130kA
12 AE6300-SW 3P, 6300A 130kA
Loại 4 cực
1 AE630-SW 4P, 630A 65kA
2 AE1000-SW 4P, 1000A 65kA
3 AE1250-SW 4P, 1250A 65kA
4 AE1600-SW 4P, 1600A 65kA
5 AE2000-SWA 4P, 2000A 65kA
6 AE2000-SW 4P, 2000A 85kA
7 AE2500-SW 4P, 2500A 85kA
8 AE3200-SW 4P, 3200A 85kA
9 AE4000-SWA 4P, 4000A 85kA
10 AE4000-SW 4P, 4000A 130kA
11 AE5000-SW 4P, 5000A 130kA
12 AE6300-SW 4P, 6300A 130kA
ACB Drawout, 3 cực cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
1 AE630-SW 3P, 630A 65kA
2 AE1000-SW 3P, 1000A 65kA
3 AE1250-SW 3P, 1250A 65kA
4 AE1600-SW 3P, 1600A 65kA
5 AE2000-SWA 3P, 2000A 65kA
6 AE2000-SW 3P, 2000A 85kA
7 AE2500-SW 3P, 2500A 85kA
8 AE3200-SW 3P, 3200A 85kA
9 AE4000-SWA 3P, 4000A 85kA
10 AE4000-SW 3P,  4000A 130kA
11 AE5000-SW 3P, 5000A 130kA
12 AE6300-SW 3P, 6300A 130kA
Loại 4 cực
1 1AE630-SW 4P, 630A 65kA
2 AE1000-SW 4P, 1000A 65kA
3 AE1250-SW 4P, 1000A 65kA
4 AE1600-SW 4P, 1600A 65kA
5 AE2000-SWA 4P, 2000A 65kA
6 AE2000-SW 4P, 2000A 85kA
7 AE2500-SW 4P, 2500A 85kA
8 AE3200-SW 4P, 3200A 85kA
9 AE4000-SWA 4P, 4000A 85kA
10 AE4000-SW 4P, 4000A 130kA
11 AE5000-SW 4P, 5000A 130kA
12 AE6300-SW 4P, 6300A 130kA


Từ khóa: MÁY CẮT KHÔNG KHÍ MITSUBISHI- ACB MITSUBISHI – AE2000-SWA 3P

Sản phẩm khác

PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI - TẬN TỤY KHÁCH HÀNG LÀ HẠNH PHÚC - KHI BẠN CẦN CHÚNG TÔI CÓ MẶT !

       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT