CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BI ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DÂN DỤNG - CHIẾU SÁNG

(0283) 8153 642 - 0909 498 232

anlocphat@thietbidongcat.com

Bảng giá
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá thiết bị điện MITSUBISHI 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện SCHNEIDER 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện ABB 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện HITACHI 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện LS 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện SHIHLIN 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện HUYNHDAI 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện CHINT 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện TECO 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện DELIXI 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện FUJI 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện C&S 09/01/2018
Bảng giá thiết bị điện HIMEL 09/01/2018
BẢNG GIÁ RELAY BẢO VỆ VÀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá EMIC 01/10/2018
Bảng giá SCHNEIDER 01/10/2018
Bảng giá CNC 01/10/2018
Bảng giá DELAB 15-09-2018 01/10/2018
Bảng giá đồng hồ OMEGA INDIA 01/10/2018
Bảng giá đồng hồ OMEGA TAIWAN 01/10/2018
Bảng giá RISHABH INDIA 01/10/2018
Bảng giá đồng hồ SELEC 01/10/2018
Bảng giá TAIWAN METER 01/10/2018
Bảng giá MUNHEAN 01/10/2018
Bảng giá Mikro T10-2018 01/10/2018
BẢNG GIÁ ATS Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá ATS KYUNGDONG 03/08/2017
Bảng giá ATS ILEC 03/08/2017
Bảng giá ATS SOCOMEC 03/08/2017
Bảng giá ATS OSUNG 03/08/2017
Bảng Giá ATS VITZRO 03/08/2017
BẢNG GIÁ TỤ BÙ VÀ CUỘN KHÁNG HẠ THẾ Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá tụ bù NUINTEK 09/09/2019
Bảng giá tụ bù EPCOS 09/09/2019
Bảng giá tụ bù ELECTRONICON 09/09/2019
Bảng giá tụ bù TIBCON 09/09/2019
Bảng giá tụ bù, cuộn kháng MIKRO 09/09/2019
Bảng giá cuộn kháng WIZARD 09/09/2019
Bảng giá cuộn kháng TAS 09/09/2019
Bảng giá cuộn kháng TAS 2018 09/09/2019
Bảng giá tụ bù Hydra 2019 09/09/2019
BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá biến dòng EMIC 03/08/2017
Bảng giá biến dòng EPBOXI OMEGA 03/08/2017
Bảng giá biến dòng hộp nhựa OMEGA 03/08/2017
Bảng giá biến dòng NEWTEK 03/08/2017
Bảng giá biến dòng ELMEX 03/08/2017
Bảng giá MUNHEAN 03/08/2017
Bảng Giá biến dòng ILEC 03/08/2017
THIẾT BỊ CHỐNG SÉT Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá thiết bị chống sét OBO 09/08/2017
BẢNG GIÁ CÁC THIẾT BỊ KHÁC Xem Tải về Ngày cập nhật
Bảng giá FUSE OMEGA 11/01/2018
Bảng Giá thanh đỡ BUSBAR OMEGA 11/01/2018
Bảng giá quạt hút LEIPOLE 11/01/2018
Bảng giá khóa tủ điện HENGZHU 11/01/2018
Bảng giá thiết bị điện ANV 11/01/2018
Bảng giá thiết bị điện SUNGHO 11/01/2018
Bảng giá thiết bị điện HANYONG 11/01/2018
Bảng giá thiết bị điện AUTONIC 11/01/2018
Bảng giá thiết bị đóng ngắt TAIAN 11/01/2018
Bảng giá thiết bi điện IDEC 11/01/2018
chat-zalo.png