CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BI ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DÂN DỤNG - CHIẾU SÁNG

(028) 38153 642 - 0909 498 232

anlocphat@thietbidongcat.com

Catalogue
MÁY BIẾN THẾ HBT Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue máy biến thế HBT 27/07/2021
Catalogue máy biến thế HBTTRAN 27/07/2021
THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Mitsubishi 04/09/2017
Catalogue MCCB Mitsubishi 04/09/2017
Catalogue Contactor Mitsubishi MS - N 04/09/2017
Catalogue MCB Mitsubishi 04/09/2017
Catalogue Biến Tần Mitsubishi FR - E700 04/09/2017
Catalogue Biến Tần Mitsubishi FR - D700 04/09/2017
Catalogue Contactor Mitsubishi S-T 04/09/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Shihlin 07/08/2017
Catalogue MCCB Shihlin 07/08/2017
Catalogue MCB Shihlin 07/08/2017
Catalogue CONTACTOR/RELAY NHIỆT Shihlin 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN LS Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB LS 07/08/2017
Catalogue MCCB LS 07/08/2017
Catalogue MCB LS 07/08/2017
Catalogue CONTACTOR/RELAY NHIỆT LS 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Schneider NW - NT 11/08/2017
Catalogue MCCB Schneider 11/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN ABB Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Abb 07/08/2017
Catalogue MCCB Abb 07/08/2017
Catalogue MCB Abb 07/08/2017
Catalogue CONTACTOR/RELAY NHIỆT Abb 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN HITACHI Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Hitachi 11/09/2017
Catalogue MCCB Hitachi 11/09/2017
Catalogue MCB Hitachi 11/09/2017
Catalogue CONTACTOR/RELAY NHIÊT Hitachi 11/09/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN HUYNHDAI Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ACB Huynhdai 07/08/2017
Catalogue MCCB Huynhdai 07/08/2017
Catalogue MCB Huynhdai 07/08/2017
Catalogue CONTACTOR/RELAY NHIÊT HUYNHDAI 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN NUINTEK Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue TỤ BÙ Nuintek 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN MIKRO Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue cuộn kháng MIKRO 08/08/2017
Catalogue tụ bù MIKRO 08/08/2017
Catalogue MPR500 MIKRO 08/08/2017
Catalogue DPM380 MIKRO 08/08/2017
Catalogue DM38 MIKRO 08/08/2017
Catalogue AN112/120 MIKRO 08/08/2017
Catalogue RPR415 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MU2300 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MU250 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MX200a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MX100 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK2200 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK1000a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK233a MIKRO 08/08/2017
Cataloguue MK234a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK203a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK204a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK232a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK231a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK202a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK201a MIKRO 08/08/2017
Catalogue ZCT MIKRO 08/08/2017
Catalogue DIN310 MIKRO 08/08/2017
Catalogue DIN300 MIKRO 08/08/2017
Catalogue DIN330 MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK330a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK300a MIKRO 08/08/2017
Catalogue MK301a MIKRO 08/08/2017
Catalogue PFR96 MIKRO 08/08/2017
Catalohue PFR60/80/120/140 MIKRO 08/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN EPCOS Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue TỤ BÙ Epcos 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue selec MFM384 05/08/2017
Catalogue selec MFM383A 05/08/2017
Catalogue selec MFM309 05/08/2017
Catalogue selec MFM383 05/08/2017
Catalogue Selec MFM374 05/08/2017
Catalogue selec EM306A 05/08/2017
Catalogue selec EM368 05/08/2017
Catalogue selec EM306-C 05/08/2017
Catalogue selec EM306 05/08/2017
Catalogue selec TC244 05/08/2017
Catalogue selec TC344 05/08/2017
Catalogue selec TC544 05/08/2017
Catalogue selec TC533 05/08/2017
Catalogue selec TC518 05/08/2017
Catalogue selec TC52 05/08/2017
Catalogue selec PIC1000 05/08/2017
Catalogue Selec PIC152 05/08/2017
Catalogue selec PIC101 05/08/2017
Catalogue selec VAF39 05/08/2017
Catalogue selec VAF36 05/08/2017
Catalogue selec MP314 05/08/2017
Catalogue selec MF316 05/08/2017
Catalogue selec MA2301 05/08/2017
Catalogue selec MA501 05/08/2017
Catalogue selec MA201 05/08/2017
Catalogue selec MA302 05/08/2017
Catalogue selec MA12 05/08/2017
Catalogue selec MV2307 05/08/2017
Catalogue selec MV507 05/08/2017
Catalogue selec MV207 05/08/2017
Catalogue selec MV305 05/08/2017
Catalogue selec MV15 05/08/2017
Catalogue selec VFR608 05/08/2017
Catalogue selec VPR602 05/08/2017
Catalogue selec VPR604 05/08/2017
Catalogue selec ELR600 05/08/2017
Catalogue selec CPR605 05/08/2017
Catalogue selec 800POD 05/08/2017
Catalogue selec 800XA 05/08/2017
Catalogue selec 800S 05/08/2017
Catalogue selec 800M 05/08/2017
Catalogue selec 800XU 05/08/2017
Catalogue selec 600U 05/08/2017
Catalogue selec 600ST 05/08/2017
Catalogue selec 600SD 05/08/2017
Catalogue selec 600VPR 05/08/2017
Catalogue selec 600PSR 05/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN DELAB Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue Delab TM - 18C 07/08/2017
Catalogue Delab DP-23DTL 07/08/2017
Catalogue Delab DP-34 07/08/2017
Catalogue Delab DP-21 DTL 07/08/2017
Catalogue Delab NV-14s 07/08/2017
Catalogue Delab NV5 07/08/2017
Catalogue Delab DP-10 07/08/2017
Catalogue Delab DP-31 07/08/2017
Catalogue Delab DP-33 07/08/2017
CUỘN KHÁNG TAS Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue cuộn kháng TAS 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN EMIC Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue Biến áp trung thế Emic 1 07/08/2017
Catalogue biến áp trung thế Emic 2 07/08/2017
Catalogue biến dòng trung thế Emic 1 07/08/2017
Catalogue biến dòng trung thế Emic 2 07/08/2017
Catalogue biến dòng trung thế Emic 3 07/08/2017
Catlogue biến dòng trung thế Emic 4 07/08/2017
Catalogue biến dòng hạ thế CT06 Emic 07/08/2017
Catalogue ME-41m Emic 07/08/2017
catalogue ME-40m Emic 07/08/2017
Catalogue MV-3tb Emic 07/08/2017
Catalogue MV3E4 Emic 07/08/2017
Catalogue CV140 Emic 07/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN ILEC Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue biến dòng RCT ILEC 08/08/2017
THIẾT BỊ ĐIỆN OSUNG Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue ATS Osung 07/08/2017
CUỘN KHÁNG DROSSELN Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue cuộn kháng Drosseln 21/03/2020
TỤ BÙ HYDRA Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalogue tụ bù Hydra 09/09/2019
CATALOG MÁY CẮT TỰ ĐÓNG LẠI RECLOSER HÀN QUÓC SHINSUNG Xem Tải về Ngày cập nhật
Catalog máy cắt tự đóng lại recloser hàn quốc shinsung 09/07/2021
chat-zalo.png